Programiranje

Opis aktivnosti
Učenici će kroz radne prezentacije i materijale čitati algoritme i spajati ih s tekstom zadatka ili s programom. Nakon toga gotove algoritme zapisane na različite načine (pseudojezikom, dijagramom toka, govornim jezikom) učenici će pretvaraju u program u Pythonu kroz radne prezentaciju.  
Radne prezentacije prate i vježbe za svaki dio programiranja (slijed, grane, petlje, polja, liste)

Ishodi učenja

B.1.3 učenik razvija algoritam i stvara program u odabranome programskom jeziku rješavajući problem uporabom strukture grananja i ponavljanja. 
A.1.5 učenik definira logički izraz za zadani problem. 
B.1.1 učenik analizira problem, definira ulazne i izlazne vrijednosti te uočava korake za rješavanje problema 

Trajanje: Sadržaj i vježbe su namijenjene za 20 školskih sati.
Kategorija: 1. i 2. godina učenja informatike

MPT Uporaba IKT 
Ikt D. 4. 1. Učenik samostalno ili u suradnji s drugima stvara nove sadržaje i ideje ili preoblikuje postojeća digitalna rješenja primjenjujući različite načine za poticanje kreativnosti 
uku A.4/5.4. 4. Kritičko mišljenje 
Učenik samostalno kritički promišlja i vrednuje ideje.  
MPT Poduzetništvo  
Pod A. 4.1 Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja
MPT Učiti kako učiti  
uku A.4/5.1. Upravljanje informacijama 
Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema. 

Vrednovanje za učenje

  • praćenje aktivnosti tijekom rada usmenim propitivanjem
  • zadaci za samostalni rad na digitalnoj polici, link zadaci
  • online sustavi za opažanje i davanje brzih povratnih informacija
  • ankete i upitnici kroz loomen
  • kontakt forma na stranici za povratnu informaciju o naučenom

Vrednovanje kao učenje

Vrednovanje naučenog

  • pisana provjera i/ili provjera znanja na računalu