Upoznajmo algoritme

Naučit ćemo:

  • definirati logički izraz za zadani problem
  • analizirati problem, definirati ulazne i izlazne vrijednosti te uočavati korake za rješavanje problema
  • primjenjivati jednostavne tipove podataka te argumentirati njihov odabir, primjenjivati različite vrste izraza, operacija, relacija i standardnih funkcija za modeliranje jednostavnoga problema u odabranome programskom jeziku

Radna prezentacija – Algoritmi i pseudokod

Za one koji žele više!

Primjeri vrednovanja

Vrednovanje kao učenje – Upoznajmo programiranje

Vrednovanje za učenje – Upoznajmo algoritme

Vježbe