Projekti

Ishodi i međupredmetne teme

Projekti u školskoj 2018./2019. i 2019./2020.

2023./2024

Web prezentacija poslovanja

Rješavanje problema – Escape room igra

eTwinning projekt: All you need is less

VREDNOVANJE


Vrednovanje za učenje
ljestvice procjene – popis aktivnosti ili zadataka koje učenik izvodi, a s pomoću kojeg sam prati realizaciju i uspješnost 

Vrednovanje kao učenje 
vršnjačko vrednovanje 

Vrednovanje naučenog 
učenički projekti – vrednuje se sudjelovanje učenika, razine aktivnosti, komunikacije i suradnje, projektna dokumentacija te krajnji rezultati projekta i njihovo predstavljanje