Projektne aktivnosti

Izrada logotipa u Corelu – oblikovanje slike i rad sa vektorskom i rasterskom grafikom.  Logotipe smo radili za potrebe Erasmus+ i drugih školskih projekata.

GALERIJA NAŠIH RADOVA

Izrada video prezentacija u Filmnori

Card Gallery Prezentation – radionica u sklopu projekta Skills for Life

Dani otvorenih vrata – 2022.

Escape room