Digitalna pismenost

Učenik će:

 • Pronalazi podatke i informacije, odabirati prikladne izvore informacija te – uređivati, stvarati i objavljivati/dijeliti svoje digitalne sadržaje 
 • u online okruženju surađuje i radi na projektu u online okruženju
 • analizirati ulogu koju pomoćna tehnologija i prilagođeni digitalni sadržaji mogu imati u životima osoba s poteškoćama

Međupredmetne teme:

 • ikt A.4.3. Učenik stvara pozitivne digitalne tragove vodeći se načelom sigurnosti
 • ikt C.4.2. Učenik samostalno provodi složeno pretraživanje informacija u digitalnome okružju.
 • ikt D.4.1. Učenik samostalno ili u suradnji s drugima stvara nove sadržaje i ideje ili preoblikuje postojeća digitalna rješenja primjenjujući različite načine za poticanje kreativnosti.
 • osr A.4.4. Upravlja svojim obrazovnim i profesionalnim putem
 • pod B.4.1. Razvija poduzetničku ideju od koncepta do realizacije.
 • B.4.2.C Razvija osobne potencijale i socijalne uloge.
 • uku A.4/5.3. Učenik kreativno djeluje u različitim područjima učenja.
 • uku B.4/5.1. Učenik samostalno određuje ciljeve učenja, odabire pristup učenju te planira učenje.
 • uku B.4/5.2.Učenik prati učinkovitost učenja i svoje napredovanje tijekom učenja.

Izrada i dijeljenje digitalnih sadržaja praktične vježbe iz Sfere