Digitalna tehnologija

Naučit ćemo:

  • analizirati etička pitanja koja proizlaze iz korištenja računalnom tehnologijom
  • analizirati i primjenjivati sažimanje datoteka
  • objašnjavati glavne komponente računalnoga sustava i njihove funkcije
  • primjenjivati principe hijerarhijske organizacije mapa u računalnim memorijama te razlikovati formate datoteka
  • objašnjavati glavne komponente računalnoga sustava i njihove funkcije
  • analizirati ulogu binarnoga (oktalnog) i heksadekadskoga brojevnog sustava u prezentaciji digitalnoga prikaza različitih tipova podataka
  • razumijeti matematičke osnove spremanja podataka i računaskih operacija u računalu