E društvo

Ishodi

  • U suradničkome online okruženju dizajnira, razvija, objavljuje te predstavlja projekt.
  • Učenik opisuje pojam privatnosti na mreži.
  • Učenik primjenjuje pravila privatnosti na internetu.
  • Učenik prepoznaje i poštuje licencije korištenja, autorsko pravo i intelektualno vlasništvo.
  • Analizira studije slučaja s pozitivnim i negativnim primjerima utjecaja računalne tehnologije na osobni život i društvo.
  • Analizira različite načine predstavljanja osoba na mreži te razlikuje štetne i sigurne načine osobnoga predstavljanja.


E-društvo-Tehnologija i ekologija, 2. godina učenja -primjer dobre prakse


Opis aktivnosti:

Teme: Tehnologija i ekologija: Utjecaj ugradnje računalnih sustava u različite uređaje na svakodnevni život (s naglaskom na produktivnost i utjecaj na okoliš)

Učenici istražuju i selektiraju potrebne informacije te uređuju infografiku na ovu temu. Najmanje 2 stranice slikovnih, tekstulanih, povezanih sadržaja koji daju jasnu poruku. Infografiku predaju kao interaktivan sadržaj (H5P).
Procijenjuju veličinu datoteke i ukoliko je prevelika dijele link na sadržaj u oblaku.
Vrednuju sebe i svoj napredak.
(Prilikom predaje datoteke na loomen, u nekoliko rečenica opišite kako vam se svidio zadatak, je li bio težak i ocjenite svoj rad skalom 1-5.)

RADOVI UČENIKA;