Rješavanje problema – Escape room igra

Odgojno-obrazovni ishodi

A.2.4.
Opisuje osnovne pojmove iz područja enkripcije podataka te objašnjava njezinu ulogu u zaštiti podataka.
B.2.1
Opisuje i u programskom jeziku implementira osnovne algoritme koristeći jednostavne tipove podataka i osnovne programske strukture, testira rješenje te ispravlja eventualne pogreške.
Predlaže i analizira druge načine rješavanja istih problema.
Analizira efikasnost algoritma ovisno o količini i vrsti ulaznih vrijednosti.
B. 2. 3.
Koristi se jednodimenzionalnim strukturama podataka za rješenje jednostavnoga problema

Međupredmetne teme

MPT Osobni i socijalni razvoj:
A. 4. 3. Razvija osobne potencijale
MPT Učiti kako učiti:
A. 4. Učenik samostalno kritički promišlja i vrednuje ideje
B.4/5.2. 2. Učenik prati učinkovitost učenja i svoje napredovanje tijekom učenja

Opis aktivnosti:

Učenici ponavljaju gradivo rješavanjem escape igre koju možete preuzeti na:
Escape-Digi-rješavanje problema

U mapi Escape letters se nalazi igra, datoteke za uređivanje su u mapama: Word letters i Rješenja.

Link na samu igru:

Zaigraj igru: Riješi problem i dođi do cilja